J&A Work - Agencja Pracy
Zadowolony Klient to dla nas największa satysfakcja.
+48 501 638 639

Formularz rejestracyjny

I. Informacje podstawowe

 Pan  Pani
*
*(+48)
* - -
*
*

II. Informacje dodatkowe

A B C D E T
niemieckiego
angielskiego
holenderskiego
Zgoda na przesyłanie ofert na adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez J&A WORK Joanna Fait z siedzibą: ul. Solownia 6, 47-330 Zdzieszowice, dla celów związanych z pośrednictwem w poszukiwaniu pracy u pracodawców zagranicznych. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom zagranicznym i ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji. Jednocześnie oświadczam, iż świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na udostępnianie podanych przeze mnie danych dla potrzeb J&A WORK Joanna Fait oraz posiadam wiedzę na temat celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługujących mi praw do wglądu, uzupełniania, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych, a tym samym prawa administratora do usunięcia tych danych bez mojej zgody- zgodnie z przepisami w/w ustawy.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

J&A work Joanna Fait
Ul. Solownia 6
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 1990105045

Kontakt z administratorem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: praca@jnawork.pl.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

  • podmioty świadczące usługi doradcze/pomoc prawna, usługi audyty, podmioty prowadzącym działalność płatniczą.
  • Podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie IT oraz systemy teleinformatyczne dla administratora, udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, dostawca serwera;
  • Podmioty świadczące nam usługi księgowe;
  • Podmiotom oferującym Tobie pracę związanych z nami umowami;

Uprawnienia przysługujące Tobie

Jako Administrator danych zapewniamy Tobie następujące uprawnienia, w wykonaniu których możesz złożyć wniosek o:

  1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przeniesienie danych.
  3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania Twoich danych . Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem

Skarga.

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Bezpieczeństwo.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sposób przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób ręczny lub elektronicznie.

Proszę przepisać kod z obrazka:     kod weryfikacyjny

Zarejestruj się

Znajdź pracę dla siebie

Zarabiaj

1. Zarejestruj się

2. Znajdź pracę dla siebie

3. Zarabiaj